Бахови есенции

 

Разделят се на седем основни групи:

 

ТАБЛИЦА БАХОВИ ЕСЕНЦИИ
С Т Р А ХMIMULUS /мимулус/
ЯСНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАХОВЕ - Напрежение и страхове с известен произход, източник. Сценична треска. Плахи, срамежливи хора.
ASPEN /трепетлика/
НЕЯСНИ СТРАХОВЕ - Неясни страхове, с неизвестен произход, даже нелогични. Напрегната неясна тревожност.
ROCK ROSE /скална роза/
ПАНИКА, УЖАС - Чувство на ужас и паника с невъзможност да избягаш. Засяга хората наоколо.
CHERRY PLUM /джанка/
ИЗВЪН КОНТРОЛ - Отчаяние, безнадежност. Страх от загуба на контрол. Импулсивност. Желание да контролираш нещата.
RED CHESTNUT /червен кантарион/
СВРЪХ ТРЕВОЖНОСТ - Прекалени страхове или тревожност за близките с основателна причина. Вторачване в другите.
С А М О Т АWATER VIOLET /водна теменуга/
НАДМЕННА РЕЗЕРВИРАНОСТ - Надарен и способен мислител. Силен характер. Може да стига до мания за величие.
HEATHER /калуна/
ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ - Винаги ангажира със собствените си проблеми. Отчаян в самотата си. Иска цялото внимание за себе си.
IMPATIENCE /слабонога/
НЕТЪРПЕЛИВОСТ - Не може да чака. Дразнят се, ако някой е бавен, предпочитат да работят сами. Раздразнителен и неспокоен.

СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛИЯНИЯ И ИДЕИAGRIMONY /агримония/
МАСКА НА БЕЗГРИЖИЕ И ЗАДОВОЛСТВО - Умствени терзания, които се крият зад маска на безгрижие. Сдържан, потаен. Играе роля.
CENTAURY /червен кантарион/
ПОКОРЕН РОБ - Липса на воля. Подчинението на другите е единствения изход. Изтривалка.
HOLLY /джел/
РЕВНОСТ - Холерични, избухливи хора. Омраза. Завист. Подозрение. Недоверие. Често за отваряне на случая.
WALNUT /орех/
АДАПТАЦИЯ - Стари навици. Помага при преход към нещо ново. Болести на века. Трансформация и промяна.
ОТЧАЯНИЕ И БЕЗНАДЕЖНОСТCRAB APPLE /дива ябълка/
ПРЕЧИСТВАНЕ - Изчиства. Усещане за замърсеност. Дребнав и придирчив за баналните неща. Иска да се избави, спаси.
ELM /бряст/
ОТГОВОРНОСТ - Съкрушен от отговорности. Временна слабост, загуба на самоуверенноста, въпреки големите способности.
PINE /бор/
ВИНА - Обвинява себе си за грешките на другите. Комплекс за вина. Гузна съвест.
WILLOW /жълта върба/
САМОСЪЖАЛЕНИЕ - Възмутен, обиден. Обвинява другите за проблемите си, завижда открито. Всички са им длъжни.
LARCH /лиственица/
ЛИПСА НА САМОЧУВСТВИЕ - Достатъчно способен, но има страх от провал и не се опитва. Комплекс за малоценност.
OAK /дъб/
НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВА - Силни и издръжливи с чувство на дълг. На ръба на нервен срив от претовареност. Продължава да работи.
STAR OF BETHLEHEM /ветлеемска звезда/
ШОК, ТРАВМА - Шок във всяка форма, независимо от давността на събитието /инцидент, новини/. Нараненост, болезненост.
SWEET CHESTNUT /сладък кестен/
НЯМА ИЗХОД - Тежко състояние на безнадежност и безпомощност, пълен разгром, не виждаш нищо пред себе си.

Н Е С И Г У Р Н О С ТCERATO /церато/
НЕРЕШИТЕЛНОСТ - Липса на самоувереност. Постоянно пита, не е сигурен, даже от съвета може да се обърка. Оплаква се.
GENTIAN /тинтява/
РАЗОЧОРОВАНИЕ - Обезкураженост. Депресия от разочорования, пречки. Песимисти. Скептици. Непрекъснато се съмняват.
GORSE /прещип/
БЕЗНАДЕЖДНОСТ - Безнадежност. Отчаяние за възстановяването. Неизлечимо болни. Бавно развитие на състоянието.
HORN BEAM /габър/
УМСТВЕНА УМОРА - ‘Чувство за черен понеделник’. Умора от еднообразие, повтаряща се седмица. Уморен преди да е започнал.
SCLERANTHUS /хрущялка/
НЕРЕШИТЕЛНОСТ - Несигурен, не може да вземе решение особено между две възможности. Променливо настроение.
WILD OAT /див овес/
НЕЯСНОТА, НЕДОВОЛСТВО - Липса на мотивация на приоритети. Неяснота относно призванието си в живота.
ЛИПСА НА ИНТЕРЕС КЪМ НАСТОЯЩЕТОCHESTNUT BUD /кестенова пъпка/
ЕДНИ И СЪЩИ ГРЕШКИ - Невнимателен. Повтаря едни и същи грешки. Неспособност да се учиш от миналото и от собствените си грешки.
CLEMATIS /повет/
ДУШЕВНО ОТСЪСТВИЕ - Мечтател. Сънува с отворени очи. Живее в измислен свят. Безразличен към заобикалящото го.
HONEY SUCKLE /нокът/
ЖИВОТ В МИНАЛОТО - Носталгия, съжалява за миналото, има угризения. Бяга от настоящето, гледа постянно назад.
MUSTARD /горчица/
ТЪМЕН ОБЛАК - Внезапна депресия без конкретен повод. Временна. Колебания в настроението.
OLIVE /маслина/
ПЪЛНА СЛАБОСТ - Ум и тяло. Пълно изцеждане на енергията. Всяко действие е свръхусилие.
WHITE CHESTNUT /конски кестен/
ПОВТОРЕНИЕ - Натрапливи мисли и действия, водещи до отчаяние. Блокирани идеи. Проблеми с паметта и концентрацията.
WILD ROSE /шипка/
ПОМИРЕНИЕ - Пълно примирение и апатия. Оттегляне от живота без да се оплаква, безучастен.
ПРЕКАЛЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА БЛАГОТО НА ДРУГИТЕBEECH /обикновен бук/
НЕТОЛЕРАНТНОСТ - Липса на толерантност и смирение. Критичен. Взискателен. Дисциплина. Бездушен.
CHICORY /цикория/
СЕБИЧЕН - Силно чувство за собственост. Егоистично чувства. Манипулативен. Обсебваща любов.
ROCK WATER /скална вода/
ТВЪРДИ ПРАВИЛА - Самоподтискане. Скованост във възгледите. Подтискат естествените си нужди, до степен самоотричане.
VERVAIN /върбинка/
СВРЪХТРЕВОЖНОСТ- Свръхнапрегнат. Ентусиасти, искат да променят света. Екзалтираност. Проповедници.
VINE /лоза/
ДИКТАТОР - Амбициозен. Доминиращ. Безжалостен. Господстващ деспот с мания за власт.